บริษัท ไพบูลย์กิจ จำกัด

ก่อตั้งขึ้นโดยมีจุดประสงค์ที่จะใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนให้กับชุมชน และสังคมไทยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมทั้งการมีส่วนร่วมของชุมชนการให้คำเสนอแนะและด้วยความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสังคมไทยเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมและปลูกฝังให้คนไทยตระหนักถึงการใช้พลังงานและการอนุรักษ์พลังงานที่ถูกต้องปลอดภัย หมายเลขทะเบียนการค้า 0575560002203

Youtube Clip Video

เครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ชนิดหลอดแก้ว ขนาด 300 ลิตร

ติดตั้งเครื่องทำน้ำร้อน ฮีทปั้ม heat pump หอพัก F6 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

เครื่อง อบแห้ง Heat Pump Dryer - อบแห้ง- อบแห้งผลไม้-อบแห้งผัก-อบแห้งนื้อสัตว์-อบแห้งอาหารทะแล

ผลงานของ บริษัท ไพบูลย์กิจ จำกัด

บริษัท ไพบูลย์กิจ จำกัด ก่อตั้งขึ้นโดยมีจุดประสงค์ที่จะใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนให้กับชุมชน และสังคมไทยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมทั้งการมีส่วนร่วมของชุมชนการให้คำเสนอแนะและด้วยความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสังคมไทยเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมและปลูกฝังให้คนไทยตระหนักถึงการใช้พลังงานและการอนุรักษ์พลังงานที่ถูกต้องปลอดภัย

ขอใบเสนอราคา บริษัท ไพบูลย์กิจ จำกัด

หากท่านต้องการใบเสนอราคาจาก บริษัท ไพบูลย์กิจ จำกัด กรุณากรอกอีเมล์ของท่านลงในช่องอีเมล์เพื่อขอใบเสนอราคา และกรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

วันนี้   เดือนนี้   ปีนี้   ทั้งหมด

69
2,285
12,725
242,499

Call Us

096-6944554, 063-248744

Email Address

dryer.thai@gmail.com

Office Location

220/84 หมู่ 3 ตำบลพิมลราช อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110

Office Hours

Monday-Friday 8.00-17.00